BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIII/334/2001 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 12 października 2001 roku
w sprawie: zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Pisz do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74) art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 71, póz. 838) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych projektowaną drogę o pow. 5389 m2, stanowiącą część działki nr 1461/34 (projektowany numer 1461/55), położoną w Piszu obręb nr l.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:58
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1325 razy