BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVIII/380/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 lutego 2002 roku
w sprawie: przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591) w związku z art. 24 ust. 5 pkt l ustawy z dnia 29 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 1995r. Nr 57,poz.299 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz części nieruchomości oznaczonej nr 5/11 o pow. ok. 0,40 ha oraz działki nr 109/2 o pow. 0,40 ha, położonych we wsi Wiartel gm. Pisz

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:02
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1342 razy