BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 grudnia 2002 roku
w sprawie: obciążenia działek gminnych położonych na terenie gminy Pisz służebnością dojazdu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 / Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na obciążenie działek gminnych, położonych we wsi Wiartel gm. Pisz, oznaczonych numerami 26/106 i 26/95 służebnością dojazdu do działki nr 25/61 oraz na obciążenie działki nr 34/3 we wsi Szczechy Wielkie służebnością dojazdu do działki nr 34/1.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Piszu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:12
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1370 razy