BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLIII/430/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 października 2002r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591/ oraz art.13 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości jak niżej:
- działka nr 440 o powierzchni 395m2 położona w Piszu przy ul. Słowackiego,
- działka nr 794 o powierzchni 22m2 położona w Piszu przy ul. Staszica,
- działka nr 173 o powierzchni 3.600m2 położona we wsi Pilchy, gmina Pisz,
- działka nr 100/4 o powierzchni 4m2 położona we wsi Pogobie Średnie, gmina Pisz

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:24
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1284 razy