BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 lutego 2003 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lita ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 15917 oraz art.13 ust. l. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości jak niżej:
- część działki nr 1129/6 o powierzchni ok. 17.330 m2 położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego, z przeznaczeniem do podziału na 7 działek pod zabudowę usługowo-handlową,
- działka nr 148/18 o powierzchni 777 m2, położona w Piszu przy ul. Wąglickiej, pod zabudowę jednorodzinną,
- działka nr 148/20 o powierzchni 788 m2 położona w Piszu przy ul. Wąglickiej, pod zabudowę jednorodzinną,
- działka nr 148/21 o powierzchni 1000 m2 położona w Piszu przy ul. Wąglickiej, pod zabudowę jednorodzinną,
- działka nr 148/22 o powierzchni 1000 m2, położona w Piszu przy ul. Wąglickiej, pod zabudowę jednorodzinną,
- działka nr 148/23 o powierzchni 84 m2, położona w Piszu przy ul. Wąglickiej, na powiększenie działki nr 148/1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:38
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1272 razy