BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/268/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802 z 2002 r. Nr 14 poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57 poz. 507, Nr 130, poz. 1188 z 2004r. Nr 25 poz. 219), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Dla potrzeb przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2004 tworzy się odrębny obwód głosowania w Szpitalu Powiatowym w Piszu.

2. Dla odrębnego obwodu ustala się numer „18”, jego granice stanowi budynek Szpitala.
3. Siedzibą obwodowej komisji ds. wyborów do Parlamentu Europejskiego jest pomieszczenie w budynku Szpitala.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Zajkowski
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 maj 2004 12:35
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1228 razy