BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/300/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 17 września 2004 r.
w sprawie: ustanowienia Gminnego Dnia Ochrony Środowiska
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:


§ 1.Ustanowić dzień 17 września Gminnym Dniem Ochrony Środowiska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki


z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 wrz 2004 16:54
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1122 razy