BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uznanie ojcostwa

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Pl. Daszyńskiego 7
12-200 Pisz
tel. 87 423 28 96

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty lub paszport matki do wglądu.
2. Dowód osobisty lub paszport ojca do wglądu.

Opłaty:

Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa, jego przyjęcie i dokonanie zmiany w akcie urodzenia zwolnione są z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin naniesienia zmian w akcie:
Zmiana dokonana zostanie bezzwłocznie.

Inne wskazówki, uwagi:

Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić w następujących przypadkach:
- jeżeli nie jest urodzone z małżeństwa,
- jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa,
- jeżeli wydane zostało orzeczenie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka
- jeśli pochodzenie dziecka nie zostało wcześniej ustalone, czy to poprzez uznanie ojcostwa, czy też w postępowaniu przed sądem opiekuńczym,
- jeśli nie toczy się przed sądem opiekuńczym żadne postępowanie mające na celu ustalenie pochodzenia dziecka
- jeśli w żadnym urzędzie stanu cywilnego nie odmówiono przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.


Inne informacje:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa się przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (w każdym USC) albo przed sądem opiekuńczym.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć również przed konsulem.
Jeżeli oświadczenie składa osoba nieznająca języka polskiego będzie ono mogło być przyjęte w obecności tłumacza.

Jeżeli w chwili uznania dziecko ukończyło lat 13, potrzebna jest jego osobista zgoda.

Uznać ojcostwo może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mający pełną zdolność do czynności prawnych.

W wyniku uznania ojcostwa dziecko może nosić nazwisko ojca, matki lub z połączenia nazwiska ojca i matki.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2224)

Opracował

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Data sporządzenia

czwartek, 6 gru 2018 12:51

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 sty 2019 12:50
Data dodania: czwartek, 6 gru 2018 12:51
Data upublicznienia: wtorek, 15 sty 2019 12:50
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 610 razy