BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PISZ NA ROK 2021

wtorek, 22 cze 2021 11:25

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pisz za 2020 rok

wtorek, 25 maj 2021 12:53

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PISZ NA ROK 2021

poniedziałek, 12 kwi 2021 12:21

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ

piątek, 8 sty 2021 11:45

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

poniedziałek, 28 gru 2020 12:04
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/244/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/244/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia: 25 listopada 2020 r.

poniedziałek, 18 sty 2021 11:14
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

poniedziałek, 28 gru 2020 12:10
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/244/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/246/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia: 25 listopada 2020 r.

poniedziałek, 18 sty 2021 11:29
w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pisz

środa, 30 cze 2021 10:11

Uchwała Nr XXIII/242/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia: 25 listopada 2020 r.

wtorek, 19 sty 2021 06:52
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pisz

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

poniedziałek, 18 sty 2021 12:08

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

wtorek, 25 wrz 2018 13:55

Ogłoszenie o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

wtorek, 25 wrz 2018 16:01

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pisz za 2019 rok.

piątek, 19 lut 2021 08:06