BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Pl. Daszyńskiego 7
12-200 Pisz
tel. 87 423 28 96

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu.

2. Nupturienci składają osobiście pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa

3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jeśli akty stanu cywilnego dotyczące nupturientów nie są sporządzone w USC w Piszu, wówczas Kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich wprowadzenia do rejestru stanu cywilnego. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dotyczących nupturientów.

Opłaty:

Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie. Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od daty wydania.

Podstawa prawna:

- art.1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2224),
- art. 10 konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską,
podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51 poz. 318)

Opracował

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Data sporządzenia

piątek, 7 gru 2018 09:27

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 sty 2019 12:34
Data dodania: piątek, 7 gru 2018 09:27
Data upublicznienia: wtorek, 15 sty 2019 12:34
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 781 razy