BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sporządzenie aktu zgonu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Pl. Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty (paszport) osoby zmarłej.
3. Dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej zgon.

Opłaty:

Zgłoszenie zgonu nie podlega opłacie skarbowej.
Pierwszy odpis wydawany po sporządzeniu aktu zgonu jest bezpłatny.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgłoszenia zgonu, który nastąpił na terenie miasta lub gminy Pisz należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązane osobiście osoby uprawnione zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.) i w kolejności: małżonek, dzieci zmarłego, najbliżsi krewni.

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w USC właściwym terytorialnie dla miejsca zgonu osoby zmarłej.

Akt zgonu sporządzany jest w dniu złożenia wniosku. Po sporządzeniu wydawany jest 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2224)

Opracował

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Data sporządzenia

piątek, 7 gru 2018 10:08

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 sty 2019 12:29
Data dodania: piątek, 7 gru 2018 10:08
Data upublicznienia: wtorek, 15 sty 2019 12:29
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 749 razy