BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego Pisz
pl. Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

- Dowody osobiste Jubilatów (do wglądu)
- Wniosek

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego Pisz
pl. Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Procedura trwa od 3 do 6 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, mogą złożyć w USC wniosek o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy złożyć wniosek w USC właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski w tej sprawie są przekazywane przez USC do urzędu wojewódzkiego, który po weryfikacji dokumentów przekazuje sprawę do Kancelarii Prezydenta RP. Po otrzymaniu medali USC organizuje uroczystość w trakcie której Burmistrz Pisza wręcza małżonkom ww. medale.
Uroczystości te mają charakter honorowy i nie są związane z nagrodami pieniężnymi.
Medal prezydencki dla małżonków może być przyznany tylko raz.
Odznaczenie to nie jest przyznawane osobom karanym.

Podstawa prawna:

- art. 19 i 31 ust.3 ustawy z dnia 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 1992r., Nr 90, poz.450 ze zm.)
- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. 2004 r Nr 277 poz.2743 ze zm.)

Opracował

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Data sporządzenia

wtorek, 3 gru 2019 12:17

Data zatwierdzenia

piątek, 6 gru 2019 11:38
Data dodania: wtorek, 3 gru 2019 12:17
Data upublicznienia: piątek, 6 gru 2019 11:38
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 2978 razy