BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uznawanie żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, pok. nr 56

Wymagane dokumenty

- podanie o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
- skrócone odpisy aktu małżeństwa oraz urodzenia dzieci żołnierza (poborowego);
- zaświadczenia o dochodach członków rodziny.
w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, osoba wnosząca podanie zostanie wezwana do ich uzupełnienia.

Gdzie odebrać formularze:

nie stosuje się

Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko -Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Pisza, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:
- żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową;
- poborowy, który otrzymał kartę powołania do odbycia służby wojskowej;
- poborowy odbywający zastępczą służbę wojskową,

Podstawa prawna:

art. 127 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Ryszard Buczel

Zatwierdził

Maria Sokoll

Data sporządzenia

wtorek, 1 lip 2003 11:06

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 7 lip 2003 14:45
Data dodania: wtorek, 1 lip 2003 11:06
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lip 2003 14:45
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2793 razy