BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
pl. Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

Dowody osobiste lub paszporty małżonków - do wglądu.

Gdzie odebrać formularze:

1. Urząd Stanu Cywilnego
pl. Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

2. Polska placówka konsularna, Konsul RP.

Opłaty:

Złożenie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Inne wskazówki, uwagi:

- Oświadczenie o nadaniu dziecku składane jest osobiście przed dowolnym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem RP przy wspólnej obecności małżonków.

- Jeśli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko ukończyło 13 lat, musi wyrazić zgodę osobiście.

- Informacja o zmianie nazwiska jest automatycznie przekazywana do rejestru PESEL i od razu dostępna dla organów ewidencji ludności oraz organów właściwych w sprawach dowodów osobistych.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086.

Opracował

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Zatwierdził

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Data sporządzenia

wtorek, 24 mar 2020 13:18

Data zatwierdzenia

wtorek, 24 mar 2020 13:29
Data dodania: wtorek, 24 mar 2020 13:18
Data upublicznienia: wtorek, 24 mar 2020 13:29
Zaakceptował(a): Magdalena Misierewicz-Obrycka
Artykuł był czytany: 287 razy