BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydział lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu pok. nr 34, tel. 0-87 424 12 40

Wymagane dokumenty

Wniosek o przydział lokalu z zasobów komunalnych na rok bieżący

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 34

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada każdego roku kalendarzowego

Tryb odwoławczy:

Odwołania od projektu listy będą przyjmowane w ciągu 30 dni od dnia wywieszenia listy.

Inne wskazówki, uwagi:

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Urzad Skarbowy w Piszu o dochodach wszystkich członków rodziny wymienionych we wniosku.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XI/90/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz ( Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 126, poz.1734 z późn. zm.).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Hanna Zawalich

Zatwierdził

Elżbieta Sadłowska

Data sporządzenia

wtorek, 1 lip 2003 11:07

Data zatwierdzenia

czwartek, 17 lip 2003 12:41
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 1 lip 2003 11:07
Data upublicznienia: czwartek, 17 lip 2003 12:41
Opublikował(a): Krystyna Grosfeld
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3454 razy