BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji; pok. nr 26; tel. 87 424 12 19

Wymagane dokumenty

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL
1. Najpierw trzeba umówić wizytę w urzędzie.
2. Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię.
3. Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.
4. Papierowy wniosek składa się osobiście. Należy wcześniej się umówić.
5. Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
6. Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
7. Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Opłaty:

Wniosek jest bezpłatny.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W dniu złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka
1. Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
2. Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.
3. Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie.

PESEL nadany obywatelom Ukrainy przed 16 marca 2022 roku, którzy przekroczyli granicę RP po 24 lutego 2022 roku

1. Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Piszu dostarczyć fotografię oraz złożyć odciski palców.
2. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022, poz. 583)

Data sporządzenia

wtorek, 29 mar 2022 09:24

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 mar 2022 09:49
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 29 mar 2022 09:24
Data upublicznienia: wtorek, 29 mar 2022 09:49
Opublikował(a): Elżbieta Jedynak
Zaakceptował(a): Elżbieta Jedynak
Artykuł był czytany: 300 razy