BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, pok. nr 56

Wymagane dokumenty

- podanie o pokrywanie należności mieszkaniowych;
- tytuł prawny do mieszkania zajmowanego przez żołnierza;
- zaświadczenie o wysokości ciążących miesięcznych należności mieszkaniowych.
w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, osoba wnosząca podanie zostanie wezwana do ich uzupełnienia.

Gdzie odebrać formularze:

nie stosuje się

Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

1) o pokrywanie należności mieszkaniowych mogą ubiegać się:
- żołnierze, którzy wcześniej zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
- samotni żołnierze odbywający czynną służbę wojskową;
2) pokrywa się:
- należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej;
- należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego;
- bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego;
- należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie ryczałtu, którego wysokość ogłasza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia;
- bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

Podstawa prawna:

art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Ryszard Buczel

Zatwierdził

Maria Sokoll

Data sporządzenia

wtorek, 1 lip 2003 13:31

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 7 lip 2003 14:44
Data dodania: wtorek, 1 lip 2003 13:31
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lip 2003 14:44
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2012 razy