BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, pok. nr 56

Wymagane dokumenty

- wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego;
- zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych;
- zaświadczenie określającego kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu, wydanego odpowiednio przez pracodawcę lub naczelnika urzędu skarbowego,
w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, osoba wnosząca podanie zostanie wezwana do ich uzupełnienia.

Gdzie odebrać formularze:

nie stosuje się

Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 7 dni

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

nie przysługuje przedmiotowe świadczenie za ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy trwające do dwudziestu czterech godzin, odbywające się w czasie lub dniu wolnym od pracy.

Podstawa prawna:

art. 119a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Ryszard Buczel

Zatwierdził

Maria Sokoll

Data sporządzenia

wtorek, 1 lip 2003 13:51

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 7 lip 2003 14:43
Data dodania: wtorek, 1 lip 2003 13:51
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lip 2003 14:43
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2325 razy