BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, pok.nr 20

Wymagane dokumenty

dokument potwierdzający własność działki będącej przedmiotem wypisu lub wyrysu

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Architektury i Budownictwa, pok.nr 20

Opłaty:

I. Opłata za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Opłata skarbowa - 5zł za podanie / wniosek /, 50gr za każdy załącznik,
2. Opłata administracyjna - 50zł / potwierdzenie wniesienia opłaty administracyjnej należy dołączyć do składanego wniosku/,
3. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Piszu pok. nr 51, lub na konto:
Urząd Gminy i Miasta w Piszu
PKO BP SA
Oddział w Piszu
Nr 53 10204753 101300609

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

14 dni

Tryb odwoławczy:

-

Inne wskazówki, uwagi:

-

Podstawa prawna:

1. Art. 30 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr 80,poz.717/
2. Ustawa z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.),

Opracował

Ewa Michalak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Ewa Michalak

Zatwierdził

Małgorzata Borak

Data sporządzenia

czwartek, 26 cze 2003 11:27

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 13:35
Data dodania: czwartek, 26 cze 2003 11:27
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 cze 2003 13:35
Data przejścia do archiwum: środa, 24 wrz 2008 08:02
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2309 razy
Ilość edycji: 1