BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 57), telefon 423-52-10 wew. 131.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną. Do wniosku wnioskodawca dołącza informację pisemną:
-o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa,
- o miejscu i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 57. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej - link na dole strony.

Opłaty:

1.Opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokosci 5 zł za podanie oraz 50 gr za każdy załącznik.
2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 76 zł (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.). 3. Znaczki opłaty skarbowej za wydanie decyzji należy doręczyć do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy odbiorze decyzji.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zezwalającej na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, z obowiązkiem wniesienia opłaty w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 50 gr za każdy załącznik. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu (pierwsze piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:

Wykaz psów uznawanych za agresywną: 1)amerykański pit bull terrier, 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), 3) buldog argentyński, 4) dog argentyński, 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), 6) tosa inu, 7) rottweiler, 8) akbash dog, 9) anatolian karabash, 10) moskiewski stróżujący, 11) owczarek kaukaski.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687).

Opracował

Zbigniew Wdowiarski

Zatwierdził

Zbigniew Wdowiarski

Data sporządzenia

środa, 2 lip 2003 12:45

Data zatwierdzenia

środa, 2 lip 2003 13:53
Data dodania: środa, 2 lip 2003 12:45
Data upublicznienia: środa, 2 lip 2003 13:53
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3081 razy