BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata od posiadania psów

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I pietro, pok. nr 49 i 50.
Tel. 87 42-41-212; 42-41-213.

Opłaty:

Opłata płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca danego roku podatkowego.

Inne wskazówki, uwagi:

Opłata od posiadania psów wynosi 40,00 zł od jednego psa. Opłatę należy uiszczać w punkcie kasowym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12- 200 Pisz, I piętro, pokój nr 51 lub na konto : Urząd Miejski w Piszu
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/PISZ
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
-Uchwała Nr XVII/154/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2008 r. Nr 10, poz. 284).

Opracował

Joanna Sadłowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Barbara Leniec

Zatwierdził

Barbara Leniec

Data sporządzenia

środa, 2 lip 2003 14:42

Data zatwierdzenia

środa, 2 lip 2003 15:07
Pliki do pobrania:
Data dodania: środa, 2 lip 2003 14:42
Data upublicznienia: środa, 2 lip 2003 15:07
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3994 razy
Ilość edycji: 14