BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata miejscowa

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pokój nr 48 tel. 87 42-41-211

Opłaty:

Dzienna stawka opłaty miejscowej na terenie gminy Pisz wynosi 2 zł od jednej osoby fizycznej - za każdą rozpoczętą dobę pobytu w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Inne wskazówki, uwagi:

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających w miejscowościach:
miasto Pisz, Karwik, Kociołek Szlachecki, Rybitwy, Wiartel Mały, Wiartel, Jabłoń, Pilchy, Kwik, Snopki, Zdory, Szczechy Małe, Łupki, Imionek, Anuszewo, Kocioł Duży, Jeglin, Jaśkowo, Szczechy Wielkie, Rostki, Zdunowo. Ww. miejscowości spełniają minimalne warunki klimantyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych wypoczynkowych lub szkoleniowych, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851).

Podstawa prawna:

Opłatę miejscową reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z póxn.zm.), uchwała Nr XXVIII/333/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 197, poz. 3078) oraz Uchwała Nr XVII/160/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4113).

Opracował

Barbara Leniec

Zatwierdził

Barbara Leniec

Data sporządzenia

czwartek, 3 lip 2003 09:42

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 10:21
Data dodania: czwartek, 3 lip 2003 09:42
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 10:21
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 4420 razy
Ilość edycji: 10