BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel. (87) 423 28 96

Wymagane dokumenty

Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć:

·pisemne zapewnienie, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
·odpisy skrócone aktów urodzenia,
.dowody ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli uprzednio pozostawały w związku małżeńskim.
·przedstawić dokument stwierdzający tożsamość.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel. (87) 423 28 96

Opłaty:

·sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

z chwilą złożenia wymaganych dokumetów

Inne wskazówki, uwagi:

·Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
·Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.

Podstawa prawna:

Art. 53, 54, 55 – Ustawy z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 )

Art. 1 par. 2 i 3, art. 41 –ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Grezgorz Pałdyna

Zatwierdził

Grzegorz Pałdyna

Data sporządzenia

czwartek, 10 maj 2012 09:49

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 13:46
Data dodania: czwartek, 10 maj 2012 09:49
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 gru 2018 09:27
Opublikował(a): Danuta Sokołowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2150 razy
Ilość edycji: 2