BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata targowa

Miejsce załatwienia sprawy

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

Opłaty:

Satwki opłaty targowej określa Uchwał Nr XVII/161/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 4114) w sprawie opłaty targowej. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży:
1) z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego – 5,00 zł,
2) z samochodu, przyczepy, naczepy – 30,00 zł,
3) w innej formie niż określone w pkt 1-2 – 20,00 zł.

Inne wskazówki, uwagi:

Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta, którym jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu. Opłata pobierana jest bezpośrednio na targowisku.

Podstawa prawna:

Opłatę targową reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z póxn.zm.) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Piszu Nr XVII/160/15 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. ,poz. 4113).

Opracował

Barbara Leniec

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Barbara Leniec

Data sporządzenia

czwartek, 3 lip 2003 10:21

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 10:35
Data dodania: czwartek, 3 lip 2003 10:21
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 10:35
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3316 razy
Ilość edycji: 7