BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenia

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pok. nr 49:50, tel. 87 42-41-212 ; 87 42-41-213

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Finansowy w Urzędzie Miejskim, pok. nr 48-50

Opłaty:

Opłaty - w zależności od sprawy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Maksymalnie w terminie 7 dni

Inne wskazówki, uwagi:

Wydział Finansowy w zakresie podatków i opłat wydaje zaświadczenia :
- czy dany podmiot widnieje w ewidencji podatkowej
- o posiadaniu gospodarstwa rolnego i wielkości
uzytków rolnych,
- o niezaleganiu w podatkach

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Joanna Sadłowska,

Zatwierdził

Barbara Leniec

Data sporządzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:27

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:43
Data dodania: czwartek, 3 lip 2003 11:27
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 11:43
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2952 razy
Ilość edycji: 4