BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja zgonu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu,
Plac Ignacego Daszyńskiego 7,
tel. (87) 423 28 96

Wymagane dokumenty

Osoba zgłaszająca zgon składa w USC kartę zgonu oraz dokument tożsamości zmarłego, paszport, książeczkę wojskową.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel. (87) 423 28 96

Opłaty:

•sporządzenie aktu zgonu wolne jest od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Z chwilą złożenia podania.

Inne wskazówki, uwagi:

•Zgon osoby zgłasza się w USC miejsca tego zdarzenia. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

1. małżonek lub dzieci zmarłego,
2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
5. administrator domu, w którym nastąpił zgon,
6. szpital lub zakład, jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie.

•Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.Podstawa prawna:

Art. 64, 65, 66, 67 – ustawy z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 )

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Grzegorz Pałdyna

Zatwierdził

Grzegorz Pałdyna

Data sporządzenia

czwartek, 10 maj 2012 12:48

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 13:45
Data dodania: czwartek, 10 maj 2012 12:48
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 13:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 gru 2018 10:08
Opublikował(a): Danuta Sokołowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2523 razy
Ilość edycji: 1