BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu,
Plac Ignacego Daszyńskiego 7,
tel. (87) 423 28 96

Wymagane dokumenty

•Oryginalne odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego winny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu,
Plac Ignacego Daszyńskiego 7,
tel. (87) 423 28 96

Opłaty:

•decyzja - 40,00 zł
•podanie - 5,00 zł
•załącznik - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

w terminie 7 dni od dnia złożenia podania i wymaganych dokumentów

Tryb odwoławczy:

- przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

•Wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania lub ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w RP.

Podstawa prawna:

Art. 73 ust. 1 – Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. Nr 36 poz. 180 z późn. zm.)

Opracował

Danuta Sokołowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Danuta Sokołowska

Zatwierdził

Regina Zielińska

Data sporządzenia

czwartek, 3 lip 2003 12:58

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 13:44
Data dodania: czwartek, 3 lip 2003 12:58
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 13:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 mar 2009 11:51
Opublikował(a): Danuta Sokołowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1808 razy
Ilość edycji: 1