BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu,
Plac Ignacego Daszyńskiego 7,
tel. (87)423 28 96

Wymagane dokumenty

Podstawą sprostowania (uzupełnienia) aktu są przede wszystkim akty stanu cywilnego.
Zasadą jest, że akt późniejszy prostujemy (uzupełniamy) na podstawie aktu wcześniejszego i tak:

•akt urodzenia prostować (uzupełniać) można na podstawie odpisu zupełnego aktu małżeństwa rodziców,
•akt małżeństwa prostuje (uzupełnia) się na podstawie odpisów zupełnych aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo,
•akt zgonu prostuje (uzupełnia) się na podstawie odpisu zupełnego aktu małżeństwa lub odpisu zupełnego aktu urodzenia zmarłego w zależności od tego czy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu,
Plac Ignacego Daszyńskiego 7,
tel. (87)423 28 96

Opłaty:

•decyzja - 30,00 zł
•podanie - 5,00 zł
•załącznik - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W terminie 7 dni od dnia złożenia podania i wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Inne wskazówki, uwagi:

• Zgodnie z art. 28 prawa o asc można jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski.
• Uzupełnienie aktu stanu cywilnego następuje wówczas, gdy nie zawiera on wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy.

Podstawa prawna:

Art. 28 i 36 – Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. Nr 36 poz. 180 z późn. zm.)

Opracował

Danuta Sokołowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Danuta Sokołowska

Zatwierdził

Regina Zielińska

Data sporządzenia

czwartek, 3 lip 2003 13:05

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 13:42
Data dodania: czwartek, 3 lip 2003 13:05
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 13:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 mar 2009 12:00
Opublikował(a): Danuta Sokołowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1891 razy