BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu,
Plac Ignacego Daszyńskiego 7,
tel. (87) 423 28 96

Wymagane dokumenty

•dowody osobiste,
•odpis skrócony aktu małżeństwa

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu,
Plac Ignacego Daszyńskiego 7,
tel. (87) 423 28 96

Opłaty:

•przyjęcie oświadczenia - wolne od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

z chwilą złożenia podania i wymaganych dokumentów

Inne wskazówki, uwagi:

Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego, ale tylko do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Nadanie dziecku nazwiska w tym trybie jest niedopuszczalne jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, chyba, że nazwisko ojca zostało mu nadane w związku z sądowym ustaleniem ojcostwa.

Podstawa prawna:

Art. 43 ust. 2 – ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 )

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Grzegorz Pałdyna

Zatwierdził

Grzegorz Pałdyna

Data sporządzenia

czwartek, 10 maj 2012 12:29

Data zatwierdzenia

piątek, 4 lip 2003 13:25
Data dodania: czwartek, 10 maj 2012 12:29
Data upublicznienia: piątek, 4 lip 2003 13:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 mar 2020 13:17
Opublikował(a): Danuta Sokołowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2001 razy
Ilość edycji: 1