BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja urodzin

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Plac Ignaceg Daszyńskiego 7
tel. (87) 423 28 96

Wymagane dokumenty

·Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim przedstawia odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dowody osobiste rodziców.

·W przypadku, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa osoba zgłaszająca urodzenie winna przedstawić odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka (jeżeli jest ona panną) lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona); odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel. (87) 423 28 96

Opłaty:

·sporządzenie aktu urodzenia wolne jest od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

z chwilą złożenia podania oraz wymaganych dokumentów

Inne wskazówki, uwagi:

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Urodzenie dziecka rejestruje się w USC miejsca takiego zdarzenia. Do zgłoszenia urodzenia
dziecka są obowiązani;

1. ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie,
2. lekarz lub położna.
Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

Art. 38, 39,40, 41, 42 – ustawy z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 )

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Grzegorz Pałdyna

Zatwierdził

Grzegorz Pałdyna

Data sporządzenia

czwartek, 10 maj 2012 10:30

Data zatwierdzenia

wtorek, 1 lip 2003 10:17
Data dodania: czwartek, 10 maj 2012 10:30
Data upublicznienia: wtorek, 1 lip 2003 10:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 gru 2018 11:59
Opublikował(a): Danuta Sokołowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3288 razy
Ilość edycji: 1