BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
12 - 200 Pisz, Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel. (87) 423 28 96

Wymagane dokumenty

·Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym udokumentowany interes prawny.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
12 - 200 Pisz, Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel. (87) 423 28 96

Opłaty:

·odpis zupełny - 25 zł
·odpis skrócony - 15 zł
·zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku – 18 zł
·zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego – 18zł
·podanie – 5zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Z chwilą złożenia podania

Inne wskazówki, uwagi:

Z ksiąg stanu cywilnego można otrzymać następujące dokumenty:
    odpisy aktów stanu cywilnego

- odpis zupełny
- odpis skrócony
    zaświadczenia

- zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
- zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego


Podstawa prawna:

art. 79 i 83 - Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. (jedn. tekst.: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)

Data sporządzenia

piątek, 5 wrz 2003 08:58

Data zatwierdzenia

piątek, 5 wrz 2003 10:26
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 5 wrz 2003 08:58
Data upublicznienia: piątek, 5 wrz 2003 10:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 mar 2009 10:46
Opublikował(a): Danuta Sokołowska
Zaakceptował(a): Regina Zielińska
Artykuł był czytany: 1990 razy