BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu,
Plac Ignacego Daszyńskiego 7,
tel. (87) 423 28 96

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

·przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,

·złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel. (87) 423 28 96

Opłaty:

·sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Od chwili złożenia zapewnienia lub wniosku i wymaganych dokumentów, po upływie 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

Podstawa prawna:

Art. 53, 54, 55, 56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 )

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Grzegorz Pałdyna

Zatwierdził

Grzegorz Pałdyna

Data sporządzenia

czwartek, 10 maj 2012 11:15

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 13:47
Data dodania: czwartek, 10 maj 2012 11:15
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 13:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 gru 2018 13:36
Opublikował(a): Danuta Sokołowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2545 razy