BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata prolongacyjna

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz - I piętro , pok. nr 48 - 50, tel. 42-41-211, 212, 213.

Inne wskazówki, uwagi:

Opłata prolongacyjna stanowi swego rodzaju oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego ( podatki : rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, opłata skarbowa i inne opłaty lokalne).

Podstawa prawna:

Rozdział 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacjja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.); Uchwała Nr XXIV/275/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 95 poz. 1165)

Opracował

Joanna Sadłowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Joanna Sadłowska

Zatwierdził

Joanna Sadłowska

Data sporządzenia

wtorek, 16 lis 2004 08:38

Data zatwierdzenia

wtorek, 16 lis 2004 08:50
Data dodania: wtorek, 16 lis 2004 08:38
Data upublicznienia: wtorek, 16 lis 2004 08:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 sty 2017 16:31
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a): Joanna Sadłowska
Artykuł był czytany: 2317 razy
Ilość edycji: 1