BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
pokój nr 63
ul. Gustawa Gizewiusza 5,
12-200 Pisz
tel. 87 42 41 225

Wymagane dokumenty

prawidłowo wypełnione podanie
dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
pokój nr 63
ul. Gizewiusza 5,
12-200 Pisz

Opłaty:

Za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pobiera się na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 opłatę skarbową, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.):
1) od wypisu:
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 -20 zł
b) nie więcej niż - 200 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

14 dni

Tryb odwoławczy:

-

Inne wskazówki, uwagi:

-

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

Opracował

Agnieszka Kowalczuk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Agnieszka Kowalczuk

Data sporządzenia

wtorek, 31 sty 2017 09:00

Data zatwierdzenia

środa, 24 wrz 2008 09:27
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 31 sty 2017 09:00
Data upublicznienia: środa, 24 wrz 2008 09:27
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Szymańska
Artykuł był czytany: 5142 razy