BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia pokój nr 26 , tel./087/ 424 12 19 lub 423 28 47 i /087/ 423 52 10 wew.119

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru
wyborców ,
2. Dowód osobisty

Gdzie odebrać formularze:

Druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców można otrzymać w pokoju nr 26

Opłaty:

Podania i decyzje nie podlegają opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku .

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Piszu za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji .

Inne wskazówki, uwagi:

Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy . Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie niezameldowani przebywający na obszarze gminy .

Podstawa prawna:

Ustawa - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późn. zm. , ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r.- Dz. U. Nr 86 poz.960 z późn. zm.

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Jadwiga Kosmowska

Zatwierdził

Mirosława Wrona

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 14:41

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:38
Data dodania: poniedziałek, 30 cze 2003 14:41
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 11:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 mar 2009 10:34
Opublikował(a): Jadwiga Kosmowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1742 razy