BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

piątek, 27 paź 2023 10:21
w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczony w planie jako jednostka A1ZP zatwierdzony Uchwałą Nr LXV/645/23 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego

piątek, 20 lis 2020 08:25
Uchwała Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karpa

środa, 28 lis 2018 11:06
UCHWAŁA NR LI/544/18 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karpa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz.

czwartek, 15 lut 2018 12:04
Uchwała Nr XLI/435/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz.

wtorek, 23 sie 2016 11:19
Uchwała Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne

czwartek, 7 sty 2016 10:16
Uchwała Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej

wtorek, 26 sie 2014 10:37
Uchwała Nr XLV/583/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej

poniedziałek, 26 maj 2014 14:27
Uchwała Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo

poniedziałek, 19 maj 2014 09:56
Uchwała Nr XLII/538/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik

wtorek, 11 mar 2014 14:44
Uchwała Nr XXXVIII/487/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz

piątek, 6 gru 2013 09:49
UCHWAŁA Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe

piątek, 4 paź 2013 13:50
Uchwała Nr XXXIV/442/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy

poniedziałek, 24 cze 2013 09:22
Uchwała Nr XXVIII/358/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 lutego 2013 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz

czwartek, 4 kwi 2013 14:40
Uchwała Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 roku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki

środa, 22 sie 2012 10:56
Uchwała Nr XIX/270/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik

czwartek, 8 gru 2011 14:13
Uchwała Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki

czwartek, 8 gru 2011 14:11
Uchwała Nr L/633/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego

czwartek, 8 gru 2011 14:06
UCHWAŁA Nr XLVII/603/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe.

czwartek, 8 gru 2011 14:03
UCHWAŁA Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Karwik zwany Karwik 16

czwartek, 8 gru 2011 13:59
UCHWAŁA Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Karwik zwanego Karwik 16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad jeziorem Seksty.

czwartek, 8 gru 2011 13:56
Uchwała Nr L/ 625/ 06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad jeziorem Seksty.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz obejmujący części działek o numerach 129/5 i 129/3 w obrębie geodezyjnym Zdunowo.

czwartek, 8 gru 2011 13:54
UCHWAŁA NR XLVII/ 531/06 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz obejmującego części działek o numerach 129/5 i 129/3 w obrębie geodezyjnym Zdunowo.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin

czwartek, 8 gru 2011 13:51
Uchwała Nr XXXIV/410/ 05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dotyczący obrębu części wsi Maldanin, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 198/3; 198/4; 198/5; 198/6 i 198/7.

czwartek, 8 gru 2011 13:46
UCHWAŁA Nr XXV/293/04 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dotyczącego obrębu części wsi Maldanin, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 198/3; 198/4; 198/5; 198/6 i 198/7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie

czwartek, 8 gru 2011 13:43
Uchwała Nr XXIII/252/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki

czwartek, 8 gru 2011 13:37
Uchwała Nr XIX/220/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany

czwartek, 8 gru 2011 13:32
Uchwała Nr XIX/219/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej , jednorodzinnej położonej w obrębie wsi Łupki-Kolonia w gminie Pisz

czwartek, 8 gru 2011 13:29
UCHWAŁA Nr XVII/176/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej , jednorodzinnej położonej w obrębie wsi Łupki-Kolonia w gminie Pisz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik zwany dalej Karwik III.

czwartek, 8 gru 2011 13:26
UCHWAŁA Nr XVI/154/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik zwanego dalej Karwik III.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych : 86/1 do 86/6, 78/3 oraz 80.

czwartek, 8 gru 2011 13:20
Uchwała Nr XVI/153/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmującego teren gruntów o numerach geodezyjnych : 86/1 do 86/6, 78/3 oraz 80.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi KARWIK na działkach o numerach geodezyjnych od 1/25 do 1/29 zwany dalej planem Karwik II

czwartek, 8 gru 2011 13:17
UCHWAŁA Nr XVI/152/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi KARWIK na działkach o numerach geodezyjnych od 1/25 do 1/29 zwanego dalej planem Karwik II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łysonie obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych: 68/1 do 68/19, 69/1 do 69/7 oraz 80/1 do 80/6.

czwartek, 8 gru 2011 13:14
Uchwała Nr XVI/151/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łysonie obejmującego teren gruntów o numerach geodezyjnych: 68/1 do 68/19, 69/1 do 69/7 oraz 80/1 do 80/6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz w obrębie wsi Łupki, zwany dalej planem Łupki II

czwartek, 8 gru 2011 13:10
UCHWAŁA Nr XVI/150/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz w obrębie wsi Łupki, zwanego dalej planem Łupki II.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalnej i letniskowej w obrębie wsi Rostki gmina Pisz zwanego „Rostki 1”

czwartek, 8 gru 2011 13:07
Uchwała Nr X/98/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalnej i letniskowej w obrębie wsi Rostki gmina Pisz zwanego „Rostki 1”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz, zwany „SZCZECHY MAŁE I”

czwartek, 8 gru 2011 12:56
Uchwała Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30.04.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz, zwanego „SZCZECHY MAŁE I”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki numer 132/3 we wsi Karwik

czwartek, 8 gru 2011 12:51
Uchwała Nr VI/70/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2003 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki numer 132/3 we wsi Karwik.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych 134/1, 134/2, 134/3 i 134/4.

czwartek, 8 gru 2011 12:46
Uchwała Nr VI/67/2003 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmującego teren gruntów o numerach geodezyjnych 134/1 , 134/2, 134/3 i 134/4.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pisz, w odniesieniu do półwyspu "Szeroki Ostrów" stanowiącego obręb wsi Zdory.

czwartek, 8 gru 2011 12:34
Uchwała Nr XLIII/434/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 października 2002 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pisz, w odniesieniu do półwyspu "Szeroki Ostrów" stanowiącego obręb wsi Zdory.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory, oznaczone w planie symbolami: Z I, Z II i Z III

czwartek, 8 gru 2011 12:30
Uchwała Nr XXXIII/337/2001 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 października 2001 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory, oznaczone w planie symbolami: Z I, Z II i Z III.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo

czwartek, 8 gru 2011 12:28
Uchwała Nr XXV/255/98 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 marca 1998 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiartel

czwartek, 8 gru 2011 12:26
Uchwała Nr XXV/254/98 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 marca 1998 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiartel.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik

czwartek, 8 gru 2011 12:21
Uchwała Nr XXV/253/98 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 marca 1998 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica

środa, 7 gru 2011 14:22
Uchwała Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską

środa, 7 gru 2011 14:20
Uchwała Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 120 w mieście Pisz

środa, 7 gru 2011 13:57
Uchwała Nr XXVI/296/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 120 w mieście Pisz.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum kulturalno – rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym

środa, 7 gru 2011 13:53
Uchwała Nr XXVI/295/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum kulturalno – rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz

środa, 7 gru 2011 13:49
UCHWAŁA Nr XVI /142 /07 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

środa, 7 gru 2011 13:44
Uchwała Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

środa, 7 gru 2011 12:24
UCHWAŁA Nr XXX/362/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIEDLISKA MIESZKALNEGO W PISZU

środa, 7 gru 2011 10:58
Uchwała Nr VI/68/2003 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego siedliska mieszkalnego w Piszu.