BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

czwartek, 29 lut 2024 16:48

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO W PISZU

środa, 28 lut 2024 14:56
o siedzibie i wyznaczonych terminach dyżurów pełnionych celem przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia składu przez komisarza spośród wyborców, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Piszu

środa, 28 lut 2024 08:09
o składzie, siedzibie i dyżurach.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 27 lutego 2024 r.

wtorek, 27 lut 2024 11:14
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 27 lutego 2024 r.

wtorek, 27 lut 2024 11:11
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PISZA z dnia 27 lutego 2024 r.

wtorek, 27 lut 2024 11:03
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II

poniedziałek, 26 lut 2024 16:41
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pisz w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 22 lutego 2024 r.

piątek, 23 lut 2024 09:50

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO W PISZU

poniedziałek, 19 lut 2024 12:45
o siedzibie i wyznaczonych terminach dyżurów pełnionych celem przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia składu przez komisarza spośród wyborców, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

OBWIESZCZENIE Starosty Piskiego z dnia 7 lutego 2024 r.

czwartek, 15 lut 2024 10:42
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2024 r.

środa, 14 lut 2024 09:37
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT BURMISTRZA PISZA

wtorek, 13 lut 2024 07:27
w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 30 stycznia 2024 r.

wtorek, 6 lut 2024 11:45

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PISZA z dnia 30 stycznia 2024 roku

środa, 31 sty 2024 07:29
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piszu w wyborach do Rady Miejskiej w Piszu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 4 grudnia 2023 r.

wtorek, 5 gru 2023 11:36
w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kadencji rozpoczynającej się w 2024 roku.