BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o petycji

wtorek, 21 maj 2024 12:22
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Burmistrz Pisza informuje o petycji złożonej w dniu 9 maja 2024 r. w sprawie podjęcia niezwłocznych działań mających na celu przebudowę/budowę drogi w miejscowości Uściany na dz. o nr geod. 14/1 obręb Uściany. Burmistrz Pisza informuje, że petycja zostanie rozpatrzona do dnia 9 sierpnia 2024 r. W załączeniu skan złożonej petycji.

Informacja o petycji

wtorek, 21 maj 2024 12:11
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Burmistrz Pisza informuje o petycji złożonej w dniu 9 maja 2024 r. w sprawie podjęcia niezwłocznych działań mających na celu przebudowę/budowę drogi Uściany - Przerośl. Burmistrz Pisza informuje, że petycja zostanie rozpatrzona do dnia 9 sierpnia 2024 r. W załączeniu skan złożonej petycji.

Informacja o petycji

piątek, 10 maj 2024 12:14
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Burmistrz Pisza informuje o petycji złożonej w dniu 06.05.2024 r. przez Pana Tomasza Piotra Kmiecik w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy. Jednocześnie Burmistrz Pisza informuje, że petycja zostanie rozpatrzona do dnia 06.08.2024 r. W załączeniu skan złożonej petycji.

Informacja o petycji

czwartek, 2 maj 2024 13:05
Sprawa znak: ZPN. 152.1.2024

Petycja

piątek, 22 mar 2024 11:32
Petycja w sprawie katastrofalnego stanu drogi we wsi Babrosty w Gminie Pisz

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r. przez Burmistrza Pisza

wtorek, 6 lut 2024 14:36