BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum zakładowe Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu posiada w swoich zbiorach archiwalnych księgi własne akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów od roku 1946 do chwili obecnej oraz księgi akt odziedziczonych z gminy Pisz – urodzeń, małżeństw i zgonów
- USC Ciesina za lata 1955-1958
- USC Wiartel za lata 1946-1972
- USC Stare Guty za lata 1955-1958
- USC Bogumiły za lata 1955-1958
- USC Rostki za lata 1955-1957
- USC Szczechy Wielkie za lata 1955-1958.

Dla aktów urodzeń, małżeństw i zgonów prowadzi się akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przechowywane w archiwum zakładowym USC.
Są to akta zbiorowe urodzeń , małżeństw i zgonów - własne i odziedziczone oraz wtórpisy ksiąg stanu cywilnego terenu powiatu piskiego.
Akta własne obejmują dokumentację od roku 1946 do chwili obecnej.

Akta odziedziczone z :
- USC Bogumiły obejmują dokumentację za lata 1955-1958
- USC Ciesina obejmują dokumentację za lata 1955-1958
- USC Stare Guty obejmują dokumentację za lata 1955-1958
- USC Szczechy Wielkie obejmują dokumentację za lata 1955-1958
- USC Wiartel obejmują dokumentację za lata 1946-1972
- USC Rostki obejmują dokumentację za lata 1955-1957.

Wtóropisy ksiąg stanu cywilnego z terenu powiatu piskiego: urodzeń, małżeństw i zgonów:
- USC Biała Piska za lata 1946 – 1954, 1958 – 1987
- USC Drygały za lata 1946 – 1954, 1957 – 1972
- USC Orzysz za lata 1947 – 1954, 1957 – 1987
- USC Ruciane Nida za lata 1957 – 1985,
- USC Ukta za lata 1948 – 1954, 1957 – 1972
- USC Śwignajno za rok 1957
- USC Nowe Guty za rok 1957
- USC Wejsuny za lata 1957 – 1958
- USC Ciesina za lata 1957 – 1958
- USC Bogumiły za lata 1957 – 1958
- USC Dąbrówka za lata 1957 – 1958
- USC Pianki za rok 1957
- USC Chmielewo za lata 1957 – 1958
- USC Skarżyn za lata 1957 – 1958
- USC Pogorzel Wielka za lata 1957 – 1958
- USC Kożuchy za lata 1957 – 1958
- USC Orłowo za lata 1956 – 1957
- USC Kumielsk za lata 1956 – 1958.

Dokumenty złożone do akt zbiorowych nie podlegają zwrotowi, są to akta kategorii A.
Na żądanie sądu lub prokuratora albo na wniosek osoby, która wykaże interes prawny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje z akt zbiorowych – zaświadczenie, odpis lub potwierdzoną kserokopię dokumentów znajdującą się w tych aktach.

Podstawa prawna:
- § 15 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. (Dz. U. Nr 136,poz. 884, zmiana Dz. U. Nr 92,poz. 1058 z 1999 r.)
- art. 83 – Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36,poz.180, zmiana Dz. U. z 1988 r. Nr 19,poz. 132 z 1989 r., Nr 29,poz.154, z 1990 r. Nr 34,poz. 198, z 1995 r. Nr 83,poz. 47, z 1998 r. Nr 117,poz. 757, z 1999 r. Nr 52 poz. 532, z 2001 r. Nr 43, poz. 476, Nr 110,poz. 1189 i z 2003 r. Nr 130,poz. 1189)

Do szczególnych rodzajów akt stanu cywilnego sporządzonych w danym roku kalendarzowym prowadzi się oddzielne skorowidze alfabetyczne:
- urodzeń
- małżeństw
- zgonów
- cudzoziemców
- akt ustalonych, odtworzonych i wpisywanych.

Podstawa prawna:

§ 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.(Dz. U. Nr 136,poz. 884, zmiana Dz. U. Nr 92,poz. 1058 z 1999 r.)
Data powstania: czwartek, 10 maj 2012 10:08
Data opublikowania: piątek, 5 wrz 2003 10:28
Opublikował(a): Regina Zielińska
Zaakceptował(a): Regina Zielińska
Artykuł był czytany: 13447 razy