BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedury Audytu Wewnętrznego

Zarządzenie Nr 111 /06 Burmistrza Pisza z dnia 09.10. 2006

w sprawie wprowadzenia księgi procedur audytu wewnętrznego i karty audytu wewnętrznego


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 48 i 49 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 112, poz. 763) zarządza się, co następuje:


§ 1


Wprowadza się:

1) Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) Kartę Audytu Wewnętrznego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Audytorowi wewnętrznemu w Urzędzie Miejskim w Piszu.


§ 3


Traci moc zarządzenie nr 140/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 15 sty 2007 10:31
Data opublikowania: poniedziałek, 15 sty 2007 10:53
Opublikował(a): Adam Masłowski
Zaakceptował(a): Adam Masłowski
Artykuł był czytany: 5710 razy