BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Usunięcie drzew
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew rosnących na działce nr 1128/8, położonej w obrębie Miasta Pisz.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 57.

Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń – UGiM w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 15.03.2004 do 4.04.2004 r.

Data powstania: poniedziałek, 15 mar 2004 12:04
Data opublikowania: poniedziałek, 15 mar 2004 17:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 kwi 2004 01:15
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1943 razy