BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Jagodne , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości -grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne /R-VI-1.500m2, R-VI-200m2 /
- Numer działki - /część / 43/9
- Powierzchnia działki - 1.700m2,
- Numer KW - 13689
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 40,-zł /brutto/,


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres jednego roku .
2.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego .W opracowanym studium działka położona jest na części obszaru pod rozbudowę obiektów oczyszczalni , w pozostałej części na terenie użytków rolnych .
3.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2004 roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 marca 2004r. do dnia 05 kwietnia 2004r.
Data powstania: wtorek, 16 mar 2004 10:47
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 17:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 kwi 2004 06:52
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1890 razy