BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. St.Staszica
-Numer działki - 839,
-Numer KW-12877
-Powierzchnia nieruchomości-22m2,
-Opis nieruchomości-teren pod garażem murowanym,
-Roczna wysokość czynszu- 24,-zł/1m2 + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi teren zespołu garażowego, położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przezstrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-0000-0202-0006-0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 16 marca 2004 roku do dnia 05 kwietnia 2004 roku.
Data powstania: środa, 17 mar 2004 09:01
Data opublikowania: środa, 17 mar 2004 10:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 kwi 2004 06:52
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1850 razy