BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wronia,
-Numer działki - część 1182/3,
-Numer KW - 13027,
-Powierzchnia nieruchomości - 400 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu - 70,-zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na 1 rok w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomość według ustaleń studium jest to teren zieleni, bez prawa zabudowy, stanowiący strefę ochronną linii średniego napięcia, położony jest w obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004 r., na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 18 marca 2004 roku do dnia 08 kwietnia 2004 roku
Data powstania: czwartek, 18 mar 2004 08:54
Data opublikowania: czwartek, 18 mar 2004 12:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 kwi 2004 07:50
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1811 razy