BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Wiartel , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - działka gruntu przeznaczona do użytkowania na uzupełnienie terenu przyległego z możliwością lokalizacji na części działki zbiornika na paliwo / Ps-VI-350m2/.
- Numer działki -/część / 28/4
- Powierzchnia działki - 350m2
- Numer KW - 22144
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 30,-zł + VAT

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat ,w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego .W studium - teren zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej, zagrodowej z obiektami usługowymi / poczta , sklep/.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 marca 2004r. do dnia 13 kwietnia 2004r.
Data powstania: środa, 24 mar 2004 09:22
Data opublikowania: środa, 24 mar 2004 10:00
Data przejścia do archiwum: środa, 14 kwi 2004 07:00
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1707 razy