BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./.

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Parkowa,
-Numer działki - część 532,
-Numer KW- 13028
-Powierzchnia nieruchomości ogółem- 620m2
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu- 50,-zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
na jeden rok w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi użytki rolne i zadrzewienia, położona jest w
obszarze gdzie brak jest planu miejscowego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004 r.,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A.
O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 24 marca 2004r.
do dnia 13 kwietnia 2004 roku.
Data powstania: środa, 24 mar 2004 14:45
Data opublikowania: środa, 24 mar 2004 17:15
Data przejścia do archiwum: środa, 14 kwi 2004 07:00
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1798 razy