BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE , ŻE XXII-ga SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 02 KWIETNIA 2004 ROKU / PIĄTEK / GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU GMINY I MIASTA W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :
1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu Nr XIX/04 i Nr XXI/04 z obrad Sesji.
4.Informacja Burmistrza Gminy i Miasta.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Odpowiedzi na zapytania radnych.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta Pisz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz stanowiących własność Gminy Pisz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy Pisz do kategorii dróg gminnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP.
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rostkach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu.
15. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego programu Pomocy Społecznej Gminy i Miasta Pisz za rok 2003.
16. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Zajkowski
Data powstania: czwartek, 25 mar 2004 13:43
Data opublikowania: czwartek, 25 mar 2004 15:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 kwi 2004 16:38
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1845 razy