BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, Oś. Wschód,
-Numer działki -część 1462,
-Numer KW- 22783,
-Powierzchnia nieruchomości ogółem-30.000m2,
-Opis nieruchomości-teren na użytkowanie rolne (R.kl.V)
-Roczna wysokość czynszu- 129,-zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
na jeden rok w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium stanowi teren
zieleni nieuporządkowanej, nieurządzonej, położona jest w obszarze, gdzie brak jest
planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004 r.
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 29 marca 2004r.
do dnia 18 kwietnia 2004 r.
Data powstania: poniedziałek, 29 mar 2004 13:06
Data opublikowania: poniedziałek, 29 mar 2004 16:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 kwi 2004 07:54
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1819 razy