BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 08 grudnia 2011 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

- Położenie nieruchomości - Rakowo Piskie, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
- Numer działki - 16/5
- Powierzchnia działki - 4092 m2
- Numer KW - 3585
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 200 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest
do wydzierżawienia na okres do dwóch lat, w drodze przetargu.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu
przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem,
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
09 grudnia 2011 r. do dnia 30 grudnia 2011 r.

Data powstania: piątek, 9 gru 2011 08:23
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2011 09:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2011 08:41
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1414 razy