BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Żurawia,
-Numer działki – część 1670,
-Numer KW – 13023,
-Powierzchnia nieruchomości - 600 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na parkowanie samochodów ciężarowych,
-Roczna wysokość czynszu – 600 zł oraz 23 % podatku VAT

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren zieleni nieuporządkowanej niskiej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2012 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 grudnia 2011 r. do dnia 30 grudnia 2011 r.
Data powstania: poniedziałek, 12 gru 2011 09:59
Data opublikowania: poniedziałek, 12 gru 2011 14:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sty 2012 08:03
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1347 razy